שירותי נאמנות ובעלי מניות בחברות זרות, נועדו בכדי להבטיח רמה גבוהה של פרטיות וסודיות בעסקי הלקוח. בנוסף לכך, ישנן מספר מדינות המהוות מרכזי אופשור מובהקים המעגנות בחוק החברות, דרישה למינוי דירקטור מקומי בעל ת.ז מקומי (לדוגמא: לצורך קבלת מספר הרישום לצרכי המע"מ).303

בהתאם להוראות החוק במספר מדינות, מידע לגבי דירקטורים ובעלי מניות צריך להיות מתועד במסמכים ציבוריים. לפיכך, ע"י שימוש בנאמנים בחברה הזרה, ניתן לשמור על זהות בעל החברה בסודיות.

הדירקטורים, הנאמנים ו/או בעלי המניות של חברה זרה, לא בהכרח חייבים לנהל את החברה בפועל, באפשרותם להנפיק לבעל החברה, יפוי כוח לניהול מלא של כל פעילויות החברה. כולל פתיחה וניהול חשבון בנק בחו"ל ע"ש החברה הזרה.

ברוב המקרים בהם תשתמשו בנאמנים, מומלץ כי לנאמנים תהיה אזרחות של מדינה ניטראלית ולא נאמנים מקומיים, זאת בכדי שהחברה לא תיחשב כתושבת אותה מדינה לצורך מס ותחויב לפי השיעורים המקומיים.

כמו כן, חשוב לדעת, שבאפשרותכם גם לוותר על אנונימיות וסודיות, אם תחתמו על מסמכים עסקיים כדירקטורים בחברה זרה.

לפרטים נוספים על שירות הנאמנות בחו"לפנו למומחים שלנו