הרשויות באירלנד הודיעו כי מתנהלת חקירה חדשה שמטרתה לזהות ולאתר משלמי מסים אשר מעלימים מס דרך חברות אופשור. החקירה מתנהלת על רקע הגברת שיתוף מידע בין רשויות המס, יחד עם השינויים החלים הודות לכללי גילוי מרצון שחוקקו בשנת 2016.

דקלן ריג'ני, ראש מחלקת התכנון ברשות המסים האירית, אמר כי הודות למידע הרב העומד לרשותם כעת, הרשות החלה בחקירה לזיהוי אלה שמנסים להשתמש בחשבונות בנק, נכסים וחברות בחוץ למדינה על מנת להתחמק או להימנע מחבות המס שלהם. הסביבה הבינלאומית השתנתה מאוד מאז שרשות המס האירית החלה לחקור חשבונות בנק ונכסי אופשור אחרים בשנת 1999. עתה רשויות המס מכל העולם משתפות פעולה באיתור וחקירה של אלה המנסים להסתיר את הרווחים שלהם בחו"ל.

כמו כן ציין ריג'ני כי החקיקה הפיננסית משנת 2016, הציגה חוקים חדשים כדי להבטיח שסרבני מס אשר מנצלים את האפשרות של העלמת מס בחו"ל לא יהיו זכאים להטבות הנובעות ממשטר גילוי מרצון בתחום המס. זאת אומרת כי כל מי שלא דיווח מרצון על כספים בחו"ל עד מאי, מסתכן עתה בקנסות כבדים יותר, פרסום שמו ברשימת מעלימי מס ואף תביעה משפטית.

מאז 4 למאי 2017, בדיוק 2734 איש בעלי חשבונות באירלנד הצהירו על הכנסותיהם וסה"כ ההכנסות המוצהרות מגיע לכ-84 מיליון יורו.

דניאל סינוט, ראש אגף המחקר וניהול מידע ברשות המסים האירית, אמר כי רשויות המס משתמשות בתוכנה להתאמה ומיפוי המידע המתקבל מרשויות מס אחרות, למידע הקיים ברשומות משלמי המיסים של רשות המס המקומית. אח"כ המידע מוצלב עם תשלומי מס קודמים על מנת לוודא כי כל ההכנסות והנכסים אכן דווחו ע"י אותו משלם מיסים. מקרים חשודים במיוחד מדווחים ומוזנים לתוכנה אנליטית של הרשות.

ראש מחלקת התכנון, מר ריג'ני, אישר את העובדה כי הרשות בודקת את המידע והטענות שהוזכרו במסמכי פרדייז (מסמכים המתעדים הימנעות מתשלום מס, שהודלף לציבור ב-5 בנובמבר 2017).
רשות המס האירית תשתף פעולה עם רשויות המס הזרות במסגרת צוות המשימה הבין – לאומי המשותף של ה-OECD שהוקם כדי לטפל בבעיות שהועלו על ידי מסמכי פרדייז.